Prawo pracy

Prawo pracy to newralgiczna gałąź prawa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pomoc prawna w zakresie prawa pracy świadczona przez Kancelarię dotyczy m.in.:

  1. opracowywania i opiniowania umów o pracę – zawieranie, zmiana, rozwiązanie,
  2. opracowywania i opiniowania układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia – tworzenie, zmiana, rozwiązanie,
  3. odpowiedzialności majątkowej pracowników,
  4. odpowiedzialności porządkowej pracowników,
  5. poradnictwa w zakresie zwolnień grupowych,
  6. opracowywania i opiniowania umów szkoleniowych,
  7. poradnictwa w zakresie odpraw przysługujących pracownikowi,
  8. reprezentacji przed sądem pracy.