Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną z tych gałęzi prawa, która towarzyszy zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom w wielu obszarach życia codziennego. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Kancelaria świadczy także usługi z zakresu prawa administracyjnego, tj.:

  1. poradnictwo i pomoc w zakresie uzyskania wymaganych koncesji, licencji, zezwoleń,
  2. sporządzanie skarg do WSA, zastępstwo w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  3. sporządzanie skargi kasacyjnej do NSA, zastępstwo w sprawach przed NSA,
  4. sporządzanie odwołań od aktów organów administracji publicznej, zastępstwo w sprawach przed organami administracji publicznej,
  5. poradnictwo i pomoc w zakresie spraw objętych ustawami Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomości, zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, udzielaniu informacji publicznej,
  6. doradztwo i pomoc w zakresie spraw objętych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności rozgraniczenie nieruchomości.