Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy także pomoc prawną z obszaru prawa ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Zakres usług obejmuje m.in. kompleksowe wdrożenie dokumentacji w firmie zgodnie z wymogami RODO, tj. stworzenie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych zawierającej sposób i zasady przetwarzania danych osobowych czy niezbędnych klauzul informacyjnych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania.

Zakres doradztwa prawnego obejmuje także profesjonalne przygotowanie firmy do zgodnego z prawem prowadzenia działalności marketingowej – przez przygotowanie stosownych zgód dla klientów.