Prawo karne

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną także w zakresie spraw karnych. Kancelaria oferuje:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach karnych jako oskarżyciel posiłkowy,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym w sprawach karnych jako oskarżyciel prywatny,
  • projektowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw w szczególności gospodarczych oraz przeciwko mieniu, projektowanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.