Zakres usług - Klienci

Dla Przedsiębiorcy

Dynamika zmian przepisów prawa oraz zawiłość ich treści rodzi konieczność korzystania przez przedsiębiorców ze stałej obsługi radcy prawnego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych przedsiębiorców oferując pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania współczesnego przedsiębiorcy. Obsługa prawna obejmuje m.in. prowadzenie przedsądowych negocjacji, reprezentowanie przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, Kancelaria oferuje wsparcie prawne nie tylko w siedzibie Kancelarii, ale także w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta. Na żądanie Klienta Kancelaria przesyła raporty o stanie spraw.

Kancelaria zapewnia różne formy rozliczenia się z Klientem w szczególności: metodę godzinową lub ryczałtową w zależności od potrzeb, charakteru działalności Klienta i nakładu pracy.

Dla Klienta indywidualnego

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług m.in. z prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego z myślą o pomocy prawnej w bieżących problemach, jakie mogą spotkać każdego w życiu codziennym.

Doraźna pomoc prawna obejmuje także przygotowywanie projektów pism procesowych (np. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg itp.), jak również reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi,

Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej.

Honorarium jest każdorazowo ustalane z Klientem mając na uwadze nakład pracy radcy prawnego. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia terminu płatności części wynagrodzenia lub rozłożenia go na raty.

adwokat kielce, kancelaria kielce, radca prawny kielce, prawnik kielce, porady prawne kielce Wykonanie: Compute Web Studio